Pedagogisch beleidsplan

Hier vindt u ons pedagogisch beleidsplan voor het kinderdagverblijf en de BSO van Kindercentrum MiniMAXI volgens de nieuwe wettelijke IKK richtlijnen:

Pedagogisch beleidsplan kinderopvang 2018

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolseopvang 2018